About psykSTIP

Om psykSTIP

Vi oppdaterer Facebook oftere.

We update Facebook more frequently:

https://www.facebook.com/groups/472158176219439

 

Stipendiatutvalget ved Det psykologiske fakultet ble etablert i 2012.

psykSTIP er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg som jobber for å fremme interessene og synspunktene både interne og eksterne stipendiater som er tatt opp på forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Utvalget har som mål å være et inkluderende utvalg med god kontakt med stipendiatgruppen som helhet. Utvalget mener det er viktig at stipendiatene ved Det psykologiske fakultet skal få en best mulig start som unge forskere.

Utvalget består av stipendiater fra fakultetets ulike fagmiljø; HEMIL, IBMP, IKP, ISP, IPED.

Fagpolitisk arbeid

Utvalget skal arbeide for stipendiaters rettigheter og at alle stipendiater skal ha god mulighet til å uttale seg om saker som angår dem. Utvalget fungerer som høringsorgan i alle saker som er relevante for stipendiater ved Det psykologiske fakultet. Gjennom sin formelle status på fakultetet og representasjon i utvalg kan psykSTIP fremme stipendiatenes interesser og synspunkter i relevante saker. Utvalget er ikke tilknyttet noen fagforening, men kan samarbeide med ulike fagforeninger og andre fagpolitiske organ dersom det er ønskelig.

Faglig-sosialt arbeid

psykSTIP jobber for at stipendiatene ved DPF får anledning til å møte hverandre på tvers av faglig og organisatorisk tilknytning, ved ulike faglig-sosiale arrangement som for eksempel Stipendiatdagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *