Annual gathering 27.03.2014

I 2012 ble det arrangert en samling for alle stipendiater ved fakultetet på Terminus hotell. Arrangementet ble godt mottatt og anbefalt gjentatt av deltakere. Stipendiatutvalget ønsker derfor fremover å arrangere årlige samlinger for stipendiater ved Det psykologiske fakultet. Det er per i dag totalt 119 stipendiater. I 2012 deltok ca. 40 stykker på arrangementet, men vi ønsker å øke andelen i år. En slik samling vil være av faglig og sosial betydning for stipendiatene ved Fakultetet.

På bakgrunn av henvendelser fra stipendiater, og tema utvalget vurderer som sentrale er foreløpig program for årets dag, 27.03.2014, følgende:

9.00-9.45:       Om stipendiatutvalget: bakgrunn, målsettinger, arbeidsområder og godkjenning av vedtekter v/ leder Camilla Løvvik.

10.15- 11.00: Stipendiatforskriften med fokus på opplæringsdelen: Helen Green og Arild Mellestad er aktuelle forelesere.

11.15- 12.15: Referering og plagiering (inkl. Ephorus): Kjersti Hopland og Ingunn Voster er aktuelle forelesere.

12.15-13.30:    Lunsj

13.30-14.00:    Støtteordninger for PhD kandidater: Vibeke Irgan

19.00:              Sosialt samvær

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *